Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC gjør forundersøkelser for å vurdere den økonomiske levedyktigheten til et hotellprosjekt eller omfattende ut- eller ombygging av et eksisterende hotell.

Analysen er basert på en grundig gjennomgang av både økonomiske trender, eiendomsmarkedet historiske resultater. Videre legger vi til grunn forventet utvikling, vurdering av gitt prosjektets eller hotellets beliggenhet og profil. Vurdering mot en referanseporteføljes driftsresultater, konkurrentanalyse og vurdering av antall rom, kategori, størrelse på restaurant og møtefasiliteter, og også viktige elementer i en slik analyse.

Forundersøkelser er i dagens marked et helt nødvendig element fordi den representerer en objektiv vurdering av den økonomiske levedyktigheten til et prosjekt. En analyse gir utbygger eller investor et nødvendig grunnlag for dialog og forhandlinger med operatør. Analysen kan også være et godt verktøy i finansieringsarbeidet.

NHC har gjennomført en rekke forundersøkelser både i Skandinavia og rundt Europa. 

NHC Markedsrapporter
01-11-2018
NHC markedsrapport for Q3 2018
Les mer


19-08-2018
NHC Markedsrapport Norge, Q2 2018
Les mer
NH Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mer

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401