Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC er ledende når det gjelder verdivurdering av hotelleiendommer i Skandinavia. I tillegg har vi også foretatt vurderinger i andre europeiske land.

NHC har en unik kompetanse og kjennskap til hotellmarkedet, samt de spesielle forhold som må legges til grunn i en verdivurdering. Vi utarbeider ikke bygningstekniske takster, men kommersielle verdivurderinger. Vurderingene baseres blant annet på markedskunnskap, konkurranseanalyse, forhold i drifts – eller utleiesituasjon som kan påvirke verdien, samt kjennskap til markedets oppfatning av prisnivåer innen hotellsektoren. Vi bruker flere parametere og bergningsmetoder for å komme frem til den rette verdi

Vi utfører vurderinger for både eiere og banker. 

NHC Markedsrapporter
01-11-2018
NHC markedsrapport for Q3 2018
Les mer


19-08-2018
NHC Markedsrapport Norge, Q2 2018
Les mer
NH Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mer

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401