Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC arbeider på vegne av en rekke klienter som administrativ eiendomsforvalter. Kontroll av leieforhold og eierens representant i leieforholdet er viktige elementer i dette arbeidet.

Dette kan være både for nye prosjekter, for hoteller som er i vesentlige renoverings- og oppussingsfaser, samt og for eksisterende hoteller.

Vi er spesialister på hoteller som har en delt risikokontrakt (variable utleie, franchiseavtaler og management). Vår bistand er med på å optimalisere eiendomsinvesteringene. En aktiv dialog med operatøren sikrer løpende optimal avkastning og gir oss anledning til å utføre nødvendige kontrollrutiner i leieforholdet. Vi arbeider som forvalter, både på vegne av profesjonelle eiendomsinvestorer, på vegne av investorer som ønsker økt hotellkompetanse og på vegne av banker som har blitt hotelleiere på grunn av misligholdte engasjementer.

Våre Asset Management tjenester kan blant annet være innen for følgende felt:

  • Fakturering og rapportering
  • Kontroller
  • Benchmark
  • CAPEX og oppussing
  • Identifisering av nye operatør og kontraktsforhandlinger
  • Løpende dialog med operatøren
  • Driftsbistand
  • Kontinuerlig justering og optimalisering av konseptet
  • Løpende drift og eiendom optimalisering
  • Transaksjons- og investeringsrådgivning

NHC Markedsrapporter
01-11-2018
NHC markedsrapport for Q3 2018
Les mer


19-08-2018
NHC Markedsrapport Norge, Q2 2018
Les mer
NH Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mer

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401