Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC tilbyr spesial kompetanse i forbindelse med SPA og VELVÆRE drift og utvikling. Dette gjelder både for SPA i tilknytning til hoteller eller for dag SPA. Våre tjenester inkluderer blant annet følgende.

Feasibility Studies

En feasibility analyse er meget viktig for å forstå markedet og behovet for det ønskede establishment. Analysen kan fastslå om et prosjekt er regningssvarende eller ikke, og fremfor alt den kan avdekke hvilke betingelser som er nødvendig for gjennomføringen.

Intet prosjekt er likt, alle feasibilityanalyser er forskjellige. I hovedtrekk kan vi nevne at  en feasibilityanalyse inneholder  følgende:

 • Markedsanalyse
 • Trendanalyser for SPA markedet
 • Konkurranseanalyse
 • Behovsanalyse
 • Analyse av kundegrupper
 • Prosjekt beskrivelse og analyse
 • SWOT analyse
 • 5 års budsjett
 • Anbefalninger: fastslå levedyktighet. Eventuell størrelse, profil og tilbud

 

Forretningsplan

En forretningsplan er relevant for:

 • Nye prosjekter når man har  fastslått levedyktigheten via feasiblity analyse.
 • Eksistrende prosjekter som ikke har utnyttet sitt potensiale og som trenger revitalisering.

En forretningsplan kan blant annet inneholde:

 • Gjennomgang av eksistrende drift for å identifisere mulige forbedringsområder.
 • Markedsanalyse for å klargjøre konkurrenters styrke og svakheter, samt konseptsmessige svakheter i det eksisterende markedet.
 • Analyse av kundegrupper og kunders behov
 • Konseptutvikling og anbefalninger
 • Driftsstrategi
 • Forslag til SPA meny og tilbud
 • Salgs og markedsplan med budsjett
 • Prispolitikk og revenue management.
 • Forretningsplan og budsjetter for salg av velværeprodukter (SPA butikk) og serveringsområder
 • Bemanningsplan
 • Deltaljerte budsjetter og definisjon av resultatmålene

NHC Markedsrapporter
01-11-2018
NHC markedsrapport for Q3 2018
Les mer


19-08-2018
NHC Markedsrapport Norge, Q2 2018
Les mer
NH Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mer

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401